För leverantörer

Sodexo bedriver inköpsverksamhet för vår måltidsverksamhet samt för vår verksamhet inom hårda och mjuka FM- tjänster.
 
Nedan ser du ett utdrag ur Sodexos Inköpspolicy:
 
Allt inköpsarbete inom Sodexo ska utföras i respekt för och genom tillämpning av Sodexos Förklaring om Affärsintegritet.

Inköpsavtal tecknas av Inköpsavdelningen, avropen till den dagliga verksamheten görs av driften inom ramen för befintliga leverantörsavtal. Inköpsavtalen ska svara mot verksamhetens behov avseende kvalitet, säkerhet, spårbarhet, kostnadseffektivitet, logistiklösningar och miljöhänsyn. Avtalen ska utformas så att de enkelt kan implementeras och tillämpas inom Sodexo. ”
 
”Samarbetet med våra leverantörer ska präglas av långsiktig och nära partnersamverkan samt god affärsmoral och etik. Samtliga leverantörer måste acceptera och leva upp till Sodexos Uppförandekod för Leverantörer."

För utläggning av FM-tjänster på underleverantörer gäller särskilt att:

  • upphandlade tjänster uppfyller specifika krav till bästa möjliga marknadspris samtidigt som kontinuitet i leveransen upprätthålls.
  • vår integritet i allt som berör företaget och att, i enlighet med lagar och förordningar, värna om Sodexos och dess kunders goda rykte på marknaden.
  • alla underleverantörer uppfyller kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöstandarder enligt vad som definieras av lagar och förordningar samt av Sodexo och/eller dess kunder.
  • alla underleverantörer med anställda skall ha tecknat och ha giltigt kollektivavtal. Detta gäller dock inte enmansföretag som saknar anställda utanför ägarkretsen.

Affärsintegritet

Sodexo förväntar sig ärlighet, öppenhet och integritet när det gäller alla aspekter av sin verksamhet i sitt förhållande till underleverantörer. Avsteg från inköpspolicyn måste godkännas av Inköpsdirektören och lägst Driftsområdeschef.

 

Är du intresserad av att bli leverantör till Sodexo?

Fyll i en intresseanmälan via denna länk så kommer vi att ta kontakt med dig i samband med nästa relevanta upphandling, projekt eller leverans.
 
Vid frågor eller synpunkter, skicka ett mejl till: vendormanagement.sweden@sodexo.com

Sodexo och affärsintegritet

Sodexo och affärsintegritet

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. För att säkra Sodexos genuina integritet i alla våra verksamhetsförehavanden, följer vi strikta principer som formulerades 2007, “Principles of Business Integrity”.

Hur går våra inköp till

 

Etik, säkerhet, kvalitet, spårbarhet är de ord som leder upphandlingsprocessen på Sodexo