Ledningssystem och certifieringar

receptionist-in-discussion_525.jpg

 • Miljöcertifiering
  Sodexo AB:s samtliga verksamheter och tjänster i Sverige är 100 % miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen innebär bland annat att vi arbetar med ständiga miljöförbättringar både inom företaget och tillsammans med våra samarbetspartners.

 • Kvalitetscertifiering
  Sedan juni 2012 är Sodexo AB i sin helhet kvalitetscertifierat enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001. Vår kvalitetscertifiering är ramverket för hur vi kvalitetssäkrar våra verksamheter med tydliga rutiner för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor.

 • Arbetsmiljöcertifiering
  Sedan juni 2018 är Sodexo AB arbetsmiljöcertifierat enligt den internationella arbetsmiljöstandarden ISO 18001. Certifieringen innebär bland annat att vi arbetar kontinuerligt med förbättringar inom arbetsmiljö. Både inom företaget och tillsammans med våra samarbetspartners.

 • Auktoriserat Serviceföretag via Almega Serviceföretagen

Sodexo har varit auktoriserad städentreprenör genom Almega städföretagen sedan 2007 då ansökan för auktorisationen öppnades. Vi ser det som strategiskt viktigt att hjälpa till med att bevara och öka seriositeten i branschen. Vårt samarbete med Almega städföretagen innebär att vi har förbundit oss att följa deras riktlinjer för lokalvårdsleveranser.

 • ServiceID
  Som auktoriserad serviceföretag följer vi kravet på ServiceID-kort inom branschen för städtjänster. Syftet med ID-kortet är att stärka branschen och motverka oseriösa aktörer. Det skapar en trygghet för dig som kund, likväl som det är en säkerhetsfråga för dina lokaler. ID-kortet ska bäras av alla anställda inom städtjänster, såväl tillsvidareanställd som tillfälligt anställd personal.
 • Egenkontrollprogram enligt HACCP-modellen
  Alla måltidsverksamheter inom Sodexo har ett fastställt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är upprättat enligt HACCP (Hazard Anlysis Critical control Points) och innehåller kontroller av temperatur, städscheman, underhållsplaner och avvikelsehantering.

Sodexo belönas för sitt hållbarhetsarbete
För nionde året i rad rankas service managementbolaget Sodexo som ett av världens mest hållbara företag. Sodexo toppar listan när det gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer inom branschen för restaurang, sport och fritid.

 

Sodexo och affärsintegritet

Sodexo och affärsintegritet

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. För att säkra Sodexos genuina integritet i alla våra verksamhetsförehavanden, följer vi strikta principer som formulerades 2007, “Principles of Business Integrity”.

Certifierade och auktoriserade

Sodexo är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt Auktoriserat Serviceföretag genom Almega städföretagen. Det säkerställer att vi har gemensamma arbetssätt oavsett distans till vår kunds verksamhet.