Hur ledare värderar livskvalitet inom sin organisation

Som världsledande inom livskvalitet – Quality of Life Services – är det viktigt för oss att fördjupa vår förståelse för hur livskvalitet uppfattas, värderas och hanteras som en resultatfaktor inom dagens organisationer.

Den första internationella studien, genomförd av Sodexo Institute for Quality of Life, bidrar starkt till vår idé om ledarskapsstrategi. Feedback och kunskaper har sammanställts från 780 beslutsfattare inom tre olika segment (Företag, Hälsovård och Universitet) i sex länder (Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Storbritannien och USA).

Studien  visar att beslutsfattare ser en koppling mellan förbättrad livskvalitet och resultat. Den går även längre än så, för att identifiera specifika affärsresultat (som image och rykte, affärer, finansiella resultat och organisatorisk effektivitet).

 

 Survey Overview

Ladda ner översikten ovan (PDF)
Ladda ner en sammanfattning av studien (PDF)

 

 

 

 

 

 

Quality of Life Conference Live
Webbsändning

New Component

Ta del av höjdpunkterna
Den 5-6 maj genomförde Sodexo den första Quality of Life-konferensen i New York. Det internationella eventet samlade 40 talare och 300 deltagare från hela världen med vitt skilda bakgrunder - från affärslivet, akademivärlden, välgörenhetsorganisationer och den politiska sfären – för att utforska livskvalitet som en nyckelfaktor för individuella och gemensamma resultat. Det bästa från konferensen >