Våra grundpelare

Vårt företag består av våra medarbetare, kunder, gäster, brukare och aktieägare. För att kunna leva upp till allas förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.

Lojalitet
En gemensam grund baserad på lojalitet delas av Sodexo och våra kunder, medarbetare och intressenter där vi förutsätter ärliga och öppna relationer. Förtroende är en av hörnstenarna inom vår organisation.

Respekt för andra
Sodexo erbjuder samma möjligheter oavsett ursprung, ålder, kön, övertygelser, religion eller livsstil.

Öppenhet
Det här är en av våra viktigaste principer och genomgående för alla våra intressenter; kunder, gäster, brukare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, aktieägare och allmänheten.

Affärsintegritet
Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. Vi talar tydligt om vår inställning för våra kunder, leverantörer och medarbetare - och förväntar oss att de instämmer i den. I våra dagliga affärer gentemot alla våra intressenter står vi för vad vi säger och kommer överens om.

Sodexo och affärsintegritet

Sodexo och affärsintegritet

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. För att säkra Sodexos genuina integritet i alla våra verksamhetsförehavanden, följer vi strikta principer som formulerades 2007, “Principles of Business Integrity”.

Mångfald och inkluderande

Mångfald och inkluderande

För oss handlar mångfald och inkluderande om att som arbetsgivare ta ett moraliskt ansvar. Genom partnerskap, program och aktiviteter som till exempel mångfaldsutbildningar och medarbetarnätverk, skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.

Nio åtaganden för en bättre morgondag

Världen förändras. Befolkningstillväxt, klimatfrågor och sociala förändringar påverkar hur vi lever och arbetar. Affärsverksamheter måste också förändras.