Våra grundpelare

Vårt företag består av våra medarbetare, kunder, gäster, brukare och aktieägare. För att kunna leva upp till allas förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.

Mission

Varje dag arbetar våra 425 000 medarbetare i världen för att:

  • Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service.

  • Att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de städer, regioner och länder där vi är verksamma.

Vi tar vårt sociala och miljömässiga ansvar genom vår hållbarhetsplan Better Tomorrow Plan. Planen är även genom vår mission en del av oss och vårt DNA.

Quality of Life Services

Sodexo loga tagline

Livskvalitet är en viktig faktor för välmående, samhällsutveckling samt företags och organisationers förmåga att prestera.

Utveckling och karriär

Utveckling och karriär

Som arbetsgivare är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sin expertis.

Nio åtaganden för en bättre morgondag

Världen förändras. Befolkningstillväxt, klimatfrågor och sociala förändringar påverkar hur vi lever och arbetar. Affärsverksamheter måste också förändras.