Verksamhet

Sodexo erbjuder ett brett utbud av tjänster för en bättre livskvalitet i vardagen för alla som tar del av vår service. Samtidigt bidrar vi till att våra kunder kan prestera bättre och utvecklas.

Sodexo grundades 1966 av Pierre Bellon i Marseille, Frankrike och är idag världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet. Vår historia i Sverige startar redan i början av 1900-talet och har sina rötter i bolag som SARA, Procordia Service och Partena.
 

 • 1916 Stockholms Allmänna Restaurang AB (SARA) bildas
  SARA startar sin verksamhet med ett trettiotal restauranger. Bolaget hade monopol på enklare restaurangrörelser och expanderade efterhand över hela Sverige. SARA drev både enkla krogar och förstaklassrestauranger. Många legendariska restauranger är f.d. SARA-restauranger, som till exempel festvåningen på Hotel Reisen i Stockholm, Fiskekrogen i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö.

 • 1938 Argus – Sveriges första privata städbolag
  Startskottet för den första städverksamheten som så småningom blir en del av Sodexo. Bolaget heter Argus Städnings AB. Några år senare, 1944, startar ett annat privat städbolag med namnet Städcentralen. Argus och Städcentralens öden sammanflätades under 1970-talet och blev grunden till den omfattande städservice vi bedriver idag.

 • 1973 SARA är Sveriges ledande serviceföretag
  Alla regionala bolag fusionerades till Centralrestauranger SARA tar över allt fler personalrestauranger. Våren 1976 öppnar den första CLOCK-restaurangen i Medborgarhuset på Söder och expanderar även till Finland och Norge. 1976 är är CLOCK Sveriges största hamburgerkedja. Ett annat framgångsrikt koncept var Pizza Hut som introducerades under 1980-talet.

 • 1988 Procordia Service bildas av Renia, ABAB och Sara Cater Partner

 • 1992 Partena bildas med nytt multiservicekoncept
  Partena bildas av Procordia Service och består av de tre bolagen Partena Cater, Partena Clean och Partena Security. En mångfald av tjänster kunde nu erbjudas genom städservice, måltidsservice och säkerhetsservice. Partena Care (äldreomsorg) införlivas senare i Partena.

 • 1995 Sodexo köper Partena
  Partena köps av det franska servicebolaget Sodexo Alliance. 1996 säljs Partena Security till Falck (idag G4S). Partena Care avyttras fem år senare till TeleLarm Care (idag Attendo Care). Syftet var att renodla kärnverksamheten.

 • 2001 Partena blir Sodexo och en del av världens tredje största serviceföretag
  Partena byter namn till Sodexo och blir ett juridiskt bolag, Sodexo AB.

 • 2008 – Sodexho blir Sodexo
  h tas bort i företagsnamnet (Sodexho blir Sodexo) och Alliance försvinner som begrepp.

 • 2012 Sodexo Norden, ledande inom Service Management, 11 000 medarbetare
  Sodexo Norden består av Sverige, Danmark, Norge och Finland.

 • 1966
  1966 Pierre Bellon founds Sodexho, a company specializing in providing Foodservices to institutions, businesses, schools and hospitals, in Marseilles (France).
 • 1967
  1967 CNES, in French Guiana, awards Sodexho a contract in the “multiservices” market, signaling its entry into the remote site management business.
 • 1971-78
  1971-78 International expansion starts with Belgium, Italy and Spain, with developments in Africa and the Middle East. A new business (Service Vouchers) is launched in Belgium.
 • 1983
  1983 Initial public offering of Sodexho shares on the Paris Stock Exchange.
 • 1985-93
  1985-93 Sodexho establishes operations in North and South America, Japan, Russia and South Africa, and reinforces its presence in Continental Europe.

Sodexokoncernens historia

Sodexokoncernens historia

Sodexokoncernens historia sträcker sig tillbaka till år 1966, då en liten cateringfirma startades av Pierre Bellon i Marseille, Frankrike.

SEX DIMENSIONER AV LIVSKVALITET

Genom omfattande forskning och femtio års erfarenhet har Sodexo identifierat sex dimensioner av livskvalitet som vår service påverkar.

Enkelt & Effektivt Hälsa & Välbefinnande Personlig utveckling Fysisk miljö Uppskattning Socialt samspel