Verksamhet

Sodexo erbjuder ett brett utbud av tjänster för en bättre livskvalitet i vardagen för alla som tar del av vår service. Samtidigt bidrar vi till att våra kunder kan prestera bättre och utvecklas.

Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 72 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personal and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar, hushållsnära tjänster daghem och conciergetjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 460 000 medarbetare över hela världen.

Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI Index.

 

Nyckeltal (31 augusti, 2018)

Sodexo i världen

  • 20,4 miljarder euro i omsättning
  • 460 000 medarbetare
  • 19:e största arbetsgivaren i världen
  • 72 länder
  • 100 miljoner människor tar del av vår service varje dag
  • 13 miljarder euro i börsvärde (7 november, 2018)

 

 

 

Prisade för vårt arbete

120x100 PokalVåra insatser för mångfald och hållbar utveckling har uppmärksammats och belönats på flera håll.