Quality of Life Services – service för livskvalitet

På Sodexo är vi övertygade om att långsiktigt, hållbart värde för individer, organisationer och samhället i stort skapas genom att människors välbefinnande sätts i fokus.

Livskvalitet är en avgörande nyckelfaktor för individuella och gemensamma resultat. Därför utgör livskvalitet kärnan i Sodexos breda utbud av tjänster – en utgångspunkt som gör oss unika.

Vi är det enda företaget i världen som i åttio länder kan erbjuda kunder service för livskvalitet inom tre områden: On-site Services, Benefits & Rewards Services och Personal & Home Services

 

Vårt erbjudande

 

button_QOL
button_OnsiteServices
On-site Services 150x95
button_BenefitsRewards
Benefits and Rewards Services 150x95
button_PersonalHomeServices
Personal and Home Services 150x95

 

On-site Services – integrerade servicetjänster

 

Med våra skräddarsydda lösningar täcker vi ett brett behov hos företag, institutioner och inom offentlig sektor. Vi bidrar till ökat välmående, effektiviserar verksamheten och säkerställer att all viktig service fungerar på exempelvis företag, sjukhus, skolor och andra arbetsplatser.

Benefits & Rewards Services – förmåns- och betaltjänster

Vi erbjuder förmånskort för luncher och andra typer av tjänster för medarbetare, studenter och elever. Dessa flexibla kortlösningar gör vardagen enklare och bidrar till ökad motivation, engagemang och prestation

Personal & Home Services – concierge- och hushållsnära tjänster

Våra concierge- och hushållsnära tjänster skapar en bättre balans mellan arbete och fritid. Vi tar ansvar för hela kedjan, från beställning och utförande till betalning – privat eller via arbetet.

 

SEX DIMENSIONER AV LIVSKVALITET

Genom omfattande forskning och femtio års erfarenhet har Sodexo identifierat sex dimensioner av livskvalitet som vår service påverkar.

Enkelt & Effektivt Hälsa & Välbefinnande Personlig utveckling Fysisk miljö Uppskattning Socialt samspel

242x81 Survey

Unik ledarstudie om Quality of Life – läs om kopplingen mellan satsningar på livskvalitet och framgång.