Benefits & Rewards Services

Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services med verksamhet i 80 länder. I 36 av dem erbjuder vi förmåns- och motivationstjänster till drygt 30 miljoner användare.

Lunchförmån via Sodexokortet är en möjlighet för företag som vill öka både trivseln och effektiviteten genom att skapa en fungerande måltidskultur på arbetsplatsen.

Lunchförmån genom Sodexokortet

Sodexokortet bidrar till välmående. En stark lunchkultur ger många positiva effekter. Studier visar att regelbundna matraster leder till minskad stress, bättre sömn och högre koncentration och motivation. Individens ökade välmående gynnar organisationen och arbetsgivaren.

Läs mer

Kontakta Benefits & Rewards Services

icon-phone+46 (0)8 555 17 220

icon-envelopeSodexo Pass Sweden AB
Kungsgatan 54
111 35 Stockholm

www.sodexobrs.se

Benefits & Rewards Services hemsida

Med Sodexokortet tar de anställda en ordentlig lunchpaus. Samtidigt äter de mer regelbundet och varierat. Det ökar såväl motivation som prestation. Trivseln ökar – på jobbet och i livet.