Äldreomsorg

 

Medellivslängden ökar, vilket också innebär att den äldre befolkningen ökar. Denna grupp människor ställer nya och höga krav på välmående, hälsa och valfrihet. Med stor lyhördhet har vi tagit fram servicelösningar som tar i beaktande behoven hos både hemmaboende seniorer och de på serviceboende.

Sodexo Meetings & Events

Sodexo Meetings & Events

Inom Sodexo Meetings & Events finns erfarenhet och expertis som sträcker sig från stora internationella evenemang till mindre arbetsmöten och konferenser. Hos oss kan du teckna företagsavtal för möten och konferenser på våra befintliga anläggningar, eller ingå partnerskap med oss kring drift av fullserviceanläggningar.