Driftövervakning

hospital admission serviceFrån vår driftcentral kan vi styra övervakningen av din fastighet dygnet runt. På så sätt optimeras driften och energi sparas genom att vi effektivt styr fastighetens system och energiflöden. Samtidigt kan vi snabbt upptäcka avvikelser eller störningar i systemen.

Daglig övervakning
Den dagliga övervakningen ger en säker och energieffektiv drift av fastigheten med optimerad funktion av de tekniska installationerna. Fel och brister kan upptäckas i ett tidigt skede, vilket minimerar onödigt energianvändande. En överskådlig bild över fastighetens olika system förenklar förståelsen för systemens olika funktioner.

Larmhantering
Larm från anslutna fastigheter skickas till vår driftcentral. Där filtreras dem i en larmserver för vidare förmedling till egen eller extern servicepersonal, via sms och e-post. Vi övervakar fastigheter dygnet runt, 365 dagar om året.

En väl fungerande fastighet - alla tjänster

-

Driftövervakning

Från vår driftcentral kan vi effektivt styra övervakningen av din fastighets system och energiflöden.

Fastighetsförvaltning

Med en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning skapar vi bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

Teknisk service och underhåll

Med oss som samarbetspartner får du tillgång till våra specialister inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik.

Projektering och entreprenader

När det är dags att utveckla din fastighet tar vi fram beslutsunderlag och genomför ny- och ombyggnation av tekniska installationer.

Energioptimering

Vi har lång erfarenhet av att analysera och ta fram förslag på energilösningar som sparar kostnader på lång sikt.

Asset Management

Så bygger vi långsiktiga och strategiska partnerskap genom Asset Management.