Sodexo Serviceportal

Sodexo ServiceportalFunktionsanpassade systemstöd och tekniska innovationer är avgörande i säkerställandet av effektiv och framgångsrik ledning, utveckling och samordning av service. Sodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

Samordning är effektivitet
Vår serviceportal är speciellt utvecklad för att leverera en flexibel och effektiv service till dig och dina medarbetare. Den ger möjlighet till självbetjäning vid beställningar, förenklade bokningar, skapande av rapporter, och mycket mer.  Samtidigt utgör serviceportalen ett viktigt arbetsredskap för Sodexos driftspersonal.

Sodexo Serviceportal säkerställer att alla viktiga servicefunktioner fungerar tillfredsställande. Detta bidrar inte bara till en effektivare verksamhet, utan även till nöjdare medarbetare som på ett enklare sätt kan effektivisera sina arbetsprocesser.

Systemlösning för effektiv informationshantering - alla tjänster

-

Sodexo Serviceportal

Sodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.