Specialstädning

bio cleaningFlera av våra medarbetare är utbildade för att utföra mer avancerade eller specifika städuppdrag. I många fall handlar det om uppdrag som kan få stora konsekvenser om de inte utförs på ett korrekt sätt. I värsta fall kan det stoppa hela din verksamhet.

Du kan göra ekonomiska vinster genom att låta oss bedöma och ge förslag på vilka åtgärder din lokal, byggnad eller verksamhet behöver. Vi har mångårig erfarenhet och kan kvalitetssäkra det arbete som utförs.

Exempel på våra tjänster inom specialstädning:

  • Mögelsanering

  • Rengöring av transportband/elevatorer

  • Rengöring av silos

  • Rengöring av golv-, tak- och väggytor

  • Rengöring av kyl- och frysrum

  • Desinfektion

  • Höghöjdsjobb

  • Förebyggande klotterskydd

Läs mer om vårt erbjudande inom städtjänster

Rena och trivsamma lokaler - alla tjänster

-

Städning

Professionellt utförda städtjänster skapar en trivsam och hygienisk miljö där risker för smittspridning minimeras.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

 

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.