Avfallshantering och återvinning

wasteEn miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

Vi erbjuder en komplett tjänst som täcker allt från att rengöra miljöstationer till att utbilda brukare om avfall.

För att kunna erbjuda en fullständig service görs en analys på behovet av källsortering och avfallshantering hos dig som kund. Analysen bedömer hur tjänsten ska utföras med hänsyn till bland annat lokaler och frekvensen mellan städtillfällena. Vi hanterar:

  • Rengöring och underhåll av källsorteringsmöbler, kärl, miljörum och annan övrig utrustning

  • Transport av kärl från miljöstationer till miljörum och tillbaka 

  • Uppmärksammar felsortering av avfall och korrigerar

  • Tillsammans med vår samarbetspartner tar vi hand om era restprodukter och transport av ert avfall

Rena och funktionella lokaler - alla tjänster

-

Städning

Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som anpassas efter den specifika lokalens ytor, material, inredning och bruk.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

 

Certifierade och auktoriserade

Sodexo är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt Auktoriserat Serviceföretag genom Almega städföretagen. Det säkerställer att vi har gemensamma arbetssätt oavsett distans till vår kunds verksamhet.

Lokaloptimering

Lokaloptimering

Med våra tjänster inom lokaloptimering ser vi till att ditt företag utnyttjar befintliga lokaler effektivare.

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.