Inside by Sodexo – den integrerade arbetsplatsen

receptionist_525.jpg

Engagerade medarbetare ökar produktiviteten
En av de största tillgångarna för företag oavsett bransch är dess humankapital. Att engagerade medarbetare ökar produktiviteten är idag välkänt och därför vill vi genom Inside vara med och utforma en arbetsplatsmiljö som attraherar, behåller och utvecklar de bästa talangerna.

 
Fastigheten som varumärke
Hur ser en bra arbetsplatsmiljö ut? En levande och välkomnande entré är husets hjärta, både för den som jobbar här och för besökaren. Här hittar man kanske reception, café och restaurang men också människor som möter upp på ett positivt sätt. Inne i huset finns moderna arbetsplatser där organisationer med olika arbetssätt hittat sina unika lösningar och där människors livsstilsbehov tillgodoses. Här vill företag vara, här vill människor jobba. Vid en fullt utvecklad affärslösning och i partnerskap bidrar vi därför till att höja attraktionsvärdet på fastigheten.

Tillsammans med fastighetsägaren utformar vi arbetsplatsmiljöer som förbättrar individuella prestationer och främjar samarbeten genom att låta miljö, människor, processer och teknologi integreras med prioritering på hållbarhet och miljö.

Vi har en affärsmodell för integration med olika typer av arbetsplatslösningar där miljö, tjänster och processer samverkar och bidrar till att företaget utvecklas och blir lönsamma. Värdet av en integrerad arbetsplatslösning är exponentiellt. Den ökar engagemanget och det i sin tur leder till ökad produktivitet och innovation. Den fastighet som kan erbjuda detta har ett försprång framför andra.

Quality of Life Services

Sodexo loga tagline

Livskvalitet är en viktig faktor för välmående, samhällsutveckling samt företags och organisationers förmåga att prestera.