Säkerhet

room surveillanceVäl genomarbetade säkerhetsrutiner ger en trygg arbetsplats. Det kan handla om förebyggande åtgärder men även hjälp i akuta situationer som hjärtstopp och inbrott.

 

 

 

 

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhetsområdet:

  • Stationär bevakning och ronderingsbevakning

  • Larmhantering

  • Skalskydd

  • Stöldskyddsförebyggande åtgärder

  • Systematiskt brandskyddsarbete

  • Utpasseringskontroller

  • Behörighetsadministration (nyckel- och korthantering)

En effektiv arbetsplats - alla tjänster

-

Lokaloptimering

Genom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö.

Möten och konferens

Vi tar hand om grundförutsättningarna för att mötet eller konferensen ska lyckas – fungerande teknik, logistik och god mat.

Post och godshantering

Genom att låta oss hantera hela flödet av in- och utgående försändelser säkerställer du en säker och smidig hantering av post och gods.

Säkerhet

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhet som bidrar till genomarbetade säkerhetsrutiner och en tryggare arbetsplats.

Vaktmästeri

Ett vaktmästeri med väl inarbetade rutiner och god beredskap är en garant för en väl fungerande arbetsplats utan onödiga irritationsmoment.

Växel och Reception

ServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen.

242x40_STOPHUNGER
Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar vi efter att spela en aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen. I Sverige arbetar vi med projektet Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet.