Sodexo Betaltjänster

KassaVåra betaltjänster kopplas till olika kortlösningar och skapar enkla och smidiga betalningsalternativ för dagens alla måltider. Gästkorten förenklar hanteringen av transaktioner som görs dagligen. Detta innebär kortare köer och smidig betalning.
Det ger även tillgång till rabatter, aktiviteter och andra förmåner vilket skapar mervärde och lojalitet. Gästkortet kan användas på våra restauranger, caféer och kiosker i hela Sverige.

 

 Sodexo betaltjänster via Gästkort kan erbjudas med följande alternativ:

  • Autogiro kopplat till gästens bankkonto

  • Laddat kort (förladdade kontantkort)

  • Löneavdrag

  • Representation

Fördelar med våra betaltjänster

  • Effektiv hantering av transaktioner
  • Gästkortet kan kopplas till företagets egna ID/passerkort
  • Avtalsvillkor kvalitetssäkras genom Sodexo Gästkort och kan differentieras avseende olika kundgrupper och/eller debiteringstyper
  • Kredit lämnas löpande under månaden och debitering sker i efterhand på flera av våra tjänster
  • Fakturan kompletteras med anpassade filöverföringar direkt i företagets affärs- och lönesystem vid löneavdrag och representation
  • Vi tillhandahåller även olika avdragsspecifikationer

En effektiv arbetsplats - alla tjänster

-

Lokaloptimering

Genom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö.

Möten och konferens

Vi tar hand om grundförutsättningarna för att mötet eller konferensen ska lyckas – fungerande teknik, logistik och god mat.

Post och godshantering

Genom att låta oss hantera hela flödet av in- och utgående försändelser säkerställer du en säker och smidig hantering av post och gods.

Säkerhet

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhet som bidrar till genomarbetade säkerhetsrutiner och en tryggare arbetsplats.

Vaktmästeri

Ett vaktmästeri med väl inarbetade rutiner och god beredskap är en garant för en väl fungerande arbetsplats utan onödiga irritationsmoment.

Växel och Reception

ServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen.

242x40_STOPHUNGER
Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar vi efter att spela en aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen. I Sverige arbetar vi med projektet Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet.

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.