Specialstädning

bio cleaningFlera av våra medarbetare är utbildade för att utföra mer avancerade eller specifika städuppdrag. I många fall handlar det om uppdrag som kan få stora konsekvenser om de inte utförs på ett korrekt sätt. I värsta fall kan det stoppa hela din verksamhet.

Du kan göra ekonomiska vinster genom att låta oss bedöma och ge förslag på vilka åtgärder din lokal, byggnad eller verksamhet behöver. Vi har mångårig erfarenhet och kan kvalitetssäkra det arbete som utförs.

Exempel på våra tjänster inom specialstädning:

  • Mögelsanering

  • Rengöring av transportband/elevatorer

  • Rengöring av silos

  • Rengöring av golv-, tak- och väggytor

  • Rengöring av kyl- och frysrum

  • Desinfektion

  • Höghöjdsjobb

  • Förebyggande klotterskydd

Läs mer om vårt erbjudande inom städtjänster

Rena och funktionella lokaler - alla tjänster

-

Städning

Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som anpassas efter den specifika lokalens ytor, material, inredning och bruk.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

 

Certifierade och auktoriserade

Sodexo är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt Auktoriserat Serviceföretag genom Almega städföretagen. Det säkerställer att vi har gemensamma arbetssätt oavsett distans till vår kunds verksamhet.

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.