Teknisk service och underhåll

boiler room maintenanceDriftkostnaden för en fastighet är den största kostnaden över tid. Med oss som samarbetspartner får du tillgång till våra specialister inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik. På så sätt minimerar du risken för kostsamma överraskningar.

För att minska risken för akuta fel erbjuder vi ett förebyggande underhåll genom att vi tillsammans tecknar ett serviceavtal på överenskommen anläggning och installation. När fel behöver åtgärdas finns vår kundtjänst till hands med beredskap dygnet runt.

 

Vi erbjuder:

  • Luftbehandlingsinstallationer

  • Kylinstallationer

  • Livsmedelskyla: Vi hanterar såväl konventionella  kylsystem som CO2 och Propan.

  • Värmepumpsinstallationer.

  • Värmeundercentraler

  • Styr- och reglerinstallationer

En väl fungerande fastighet - alla tjänster

-

Driftövervakning

Från vår driftcentral kan vi effektivt styra övervakningen av din fastighets system och energiflöden.

Fastighetsförvaltning

Med en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning skapar vi bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

Teknisk service och underhåll

Med oss som samarbetspartner får du tillgång till våra specialister inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik.

Projektering och entreprenader

När det är dags att utveckla din fastighet tar vi fram beslutsunderlag och genomför ny- och ombyggnation av tekniska installationer.

Energioptimering

Vi har lång erfarenhet av att analysera och ta fram förslag på energilösningar som sparar kostnader på lång sikt.

Sodexos historia i Sverige

Sodexos historia i Sverige

Vår historia i Sverige startar redan i början av 1900-talet och har sina rötter i bolag som SARA, Procordia Service och Partena.