Avfallshantering och återvinning

wasteEn miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

Vi erbjuder en komplett tjänst som täcker allt från att rengöra miljöstationer till att utbilda brukare om avfall.

För att kunna erbjuda en fullständig service görs en analys på behovet av källsortering och avfallshantering hos dig som kund. Analysen bedömer hur tjänsten ska utföras med hänsyn till bland annat lokaler och frekvensen mellan städtillfällena. Vi hanterar:

  • Rengöring och underhåll av källsorteringsmöbler, kärl, miljörum och annan övrig utrustning

  • Transport av kärl från miljöstationer till miljörum och tillbaka 

  • Uppmärksammar felsortering av avfall och korrigerar

  • Tillsammans med vår samarbetspartner tar vi hand om era restprodukter och transport av ert avfall

Rena och funktionella lokaler - alla tjänster

-

Städning

Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som anpassas efter lokalens ytor, material, inredning och bruk.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.