Fastighetstjänster

fastighetstjänsterLivslängden för en fastighet är i hög grad beroende av kvaliteten på det allmänna underhållet - likaså den allmänna trivseln för de som dagligen vistas i fastigheten. Inom sjukvården är det såklart extra viktigt att allt som har med fastighetsdriften fungerar så bra som möjligt - för patienters, gästers och de anställdas hälsa och välmående.

 


 

 

Rena och funktionella lokaler - alla tjänster

-

Städning

Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som anpassas efter lokalens ytor, material, inredning och bruk.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.