Lokaloptimering

room maintenance chairsGenom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö. En kontinuerlig planering och uppföljning av lokalförändringar, oavsett om lokalytorna utökas eller minskas, säkrar att lokalen utnyttjas på bästa sätt.

 

 

 

Relaterade tjänster

Vi bistår även med en rad andra tjänster:

  • Ritnings- och inventariehantering

  • Städplanering

  • Internhyresdebitering

  • Fastighetsregister

  • Brandskydd

  • Flytt av arbetsplats eller avdelning – från registrering till uppackning

  • Inköp av möbler, belysning och textilier

  • Inköp och skötsel av växter

 

En effektiv arbetsplats - alla tjänster

-

Lokaloptimering

Genom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö.

Möten och konferens

Vi tar hand om grundförutsättningarna för att mötet eller konferensen ska lyckas – fungerande teknik, logistik och god mat.

Post och godshantering

Genom att låta oss hantera hela flödet av in- och utgående försändelser säkerställer du en säker och smidig hantering av post och gods.

Säkerhet

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhet som bidrar till genomarbetade säkerhetsrutiner och en tryggare arbetsplats.

Vaktmästeri

Ett vaktmästeri med väl inarbetade rutiner och god beredskap är en garant för en väl fungerande arbetsplats utan onödiga irritationsmoment.

Växel och Reception

ServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen.

Sodexo och affärsintegritet

Sodexo och affärsintegritet

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. För att säkra Sodexos genuina integritet i alla våra verksamhetsförehavanden, följer vi strikta principer som formulerades 2007, “Principles of Business Integrity”.