Fastighetsförvaltning

window-maintenance_150.jpgKvaliteten på det allmänna underhållet av en fastighet är direkt kopplat till både fastighetens livslängd och upplevd trivsel för de människor som dagligen vistas i den. Vi har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och tar hand om tekniska och administrativa arbetsuppgifter. Vi skapar bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

 

 

Teknisk förvaltning
Vi utför tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av mark, byggnad och teknisk utrustning. Planering och rapportering av genomförandet sker i vårt ärendehanteringssystem, där vi kan ta ut rapporter över vilka arbeten som har utförts på fastigheten. Vi arbetar med:

 • Utemiljö

 • Byggnad

 • VA–system

 • Ventilation

 • Kyla

 • Styr och regler

 • Elsystem

 • Hissar och lyft

 • Styr och övervakningssystem

 • Beredskap

Adminstrativ förvaltning
Vi erbjuder adminstrativ förvaltning inom bland annat:

 • Felanmälan

 • Ärende- och statistikrapportering

 • Planering och upphandling av fastighetstjänster

 • Hyresgästkontakter

 • Energi- och mediarapportering

 • Myndighetsbesiktningar

 • Underhållsplanering

 • Projektledning ny-, om- och tillbyggnad

En väl fungerande fastighet - alla tjänster

-

Driftövervakning

Från vår driftcentral kan vi effektivt styra övervakningen av din fastighets system och energiflöden.

Fastighetsförvaltning

Med en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning skapar vi bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

Teknisk service och underhåll

Med oss som samarbetspartner får du tillgång till våra specialister inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik.

Projektering och entreprenader

När det är dags att utveckla din fastighet tar vi fram beslutsunderlag och genomför ny- och ombyggnation av tekniska installationer.

Energioptimering

Vi har lång erfarenhet av att analysera och ta fram förslag på energilösningar som sparar kostnader på lång sikt.

Asset Management

Så bygger vi långsiktiga och strategiska partnerskap genom Asset Management.