Medicintekniska hjälpmedel

hjälpmedel rekond

Sodexo Hjälpmedelsservice

Sodexo har arbetat med hjälpmedelsverksamhet sedan 2003.

Idag har vi verksamhet i Stockholm (Hjälpmedelservice Hallonbergen), Östergötland (Hjälpmedelsservice Östergötland) och i Skåne, (Hjälpmedelsservice 10-gruppen). Stockholms Läns Landsting, Region Östergötland, 10-gruppen Skåne samt ett stort antal kommuner och privata vårdgivare hör till våra största kunder.


Vi hjälper till att prova ut och anpassa hjälpmedel, allt med målet att förbättra livskvaliteten i vardagen för brukarna. Våra hjälpmedelskonsulenter och tekniker har specialistkunskaper för att möta både brukare och förskrivares behov. Vi utbildar personal inom landsting, kommuner och privata vårdgivare så som assistansbolag och hemtjänst. Vi har egen rekonditioneringsanläggning och egen distribution, vilket gör att vi har kontroll över hjälpmedelskedjan.

Hjälpmedel är en stor bristvara på flera håll i världen och människor med funktionshinder har svårt och begränsande vardagsliv på grund av sitt funktionshinder. Vi är därför glada över vårt samarbete med utvalda organisationer och stiftelser, Human Bridge och Vaggan, som bedriver hjälpmedelsverksamhet i andra delar av världen. Vi kastar ingenting som vi ser kan få nytt liv någon annanstans.

 

Stockholms Syncentral, Sodexo

Stockholms Syncentral drivs sedan 1 mars 2017 av Sodexo AB på uppdrag av Stockholms Läns Landsting och finns till för den som har en synnedsättning eller blindhet och som bor i Stockholms län.

Vår målsättning är att ge den som har synnedsättning eller blindhet goda förutsättningar att klara sitt dagliga liv. Vi hjälper till att öka livskvaliteten och självständigheten genom habilitering och rehabilitering och genom att aktivt samarbeta med andra vårdgivare, brukarorganisationer och andra intressenter.

Vi arbetar i olika åldersindelade team och hos oss arbetar synpedagoger, optiker, datapedagoger och datainstruktörer, psykologer, fysioterapeuter, kuratorer och medicinska sekreterare.

I första hand hjälper vi dig hos oss i Syncentralens lokaler. Vid behov kan vi också besöka dig i hemmet, förskolan, skolan, med mera.

Hjälpmedel och rekonditionering - alla tjänster

-

Medicintekniska hjälpmedel

Vi erbjuder konsultation, utprovning, teknisk anpassning, leverans av hjälpmedel och tillhandahåller professionell service som förbättrar livskvaliteten för brukarna.

Rekonditionering

Rekonditionering förlänger livslängden på tekniska hjälpmedel.

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.