Projektering och entreprenader

building engineeringNär det är dags att utveckla din fastighet tar vi fram beslutsunderlag och genomför ny- och ombyggnation av tekniska installationer. Det kan handla om investeringskalkyler, projektering, installation, uppföljning och instruktioner för drift och skötsel av anläggningen. Vi utför både total- och utförandeentreprenader.

Med egen personal projekterar och installerar vi ventilation, kyla, värmepumpar, styr- och reglersystem. Vi arbetar leverantörsoberoende där du som kund har full frihet att välja leverantör av produkter. Vi erbjuder även serviceavtal på den installerade anläggningen.

Vi levererar energieffektiva ventilations- och klimatanläggningar och erbjuder:

  • Ventilationsanläggningar för exempelvis kontor, industri, offentliga lokaler, skolor, laboratorier.

  • Komfort och processkylinstallationer för bl.a. kontor, industri, offentliga lokaler, skolor och laboratorier.

  • Livsmedelskyla för butiker, köpcentrum, storkök och restauranger. Vi hanterar såväl konventionella kylsystem om CO2.

  • Värmepumpar inom bl.a. kontor, industri, offentliga lokaler och skolor.

  • Styr och regler för klimatanläggningar och livsmedelskyla.

  • Driftövervakningssystem klimatanläggningar och livsmedelskyla.

En väl fungerande fastighet - alla tjänster

-

Driftövervakning

Från vår driftcentral kan vi effektivt styra övervakningen av din fastighets system och energiflöden.

Fastighetsförvaltning

Med en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning skapar vi bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

Teknisk service och underhåll

Med oss som samarbetspartner får du tillgång till våra specialister inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik.

Projektering och entreprenader

När det är dags att utveckla din fastighet tar vi fram beslutsunderlag och genomför ny- och ombyggnation av tekniska installationer.

Energioptimering

Vi har lång erfarenhet av att analysera och ta fram förslag på energilösningar som sparar kostnader på lång sikt.

Asset Management

Så bygger vi långsiktiga och strategiska partnerskap genom Asset Management.

Utveckling och karriär

Utveckling och karriär

Som arbetsgivare är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sin expertis.