Så här arbetar vi med hjälpmedel

Sodexo har arbetat med hjälpmedelsverksamhet sedan 2003. Vi har provat ut och skräddarsytt hjälpmedel till tusentals personer. Våra lokaler i Sundbyberg norr om Stockholm rymmer serviceverkstad, lager, utbildnings- och utprovningslokaler. Våra arbetsterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och tekniker har specialistkunskaper för att möta både brukare och förskrivares behov. Vi vill att våra tjänster ska vara det bästa alternativet för den enskilde, miljön och ekonomin.

Inköp av hjälpmedel

Våra arbetsterapeuter och servicetekniker provar och väljer noggrant ut varje hjälpmedel. De ska vara hållbara, säkra, lätta att använda och kunna användas av olika åldersgrupper. Sodexo har en omfattande inköpspolicy för att säkerställa kvalitet och miljövänlighet, men vi har också krav på att företagen respekterar grundläggande arbetsrättsprinciper.

Leverans och service till brukare

All vår personal har genomgått utbildning i service och bemötande. Det kan verka självklart, men vi tror att det är de små detaljerna som gör skillnad. Vi vill att personer som kommer till oss ska känna sig väl bemötta och få hjälpmedel som anpassats efter just deras behov. Vi har servicetekniker som åker ut till brukarna och vi erbjuder telefonrådgivning. Vid akuta lägen hjälper vi snabbt till med reparation och transport av hjälpmedel.

Rekonditionering av återlämnat hjälpmedel

När ett hjälpmedel inte längre behövs eller måste bytas ut skickar vi det till vår rekonditionering. En del av rekonditioneringen görs i samarbete med Samhall för att integrera personer med funktionsnedsättning. Sitsar tvättas eller byts ut, det putsas och skruvas tills hjälpmedlen blir som nya igen. När behov uppstår kommer det till användning igen. Och igen. Det gynnar både miljö och ekonomi.

Hjälpmedel till hjälpverksamhet

Hjälpmedel är en stor bristvara på flera håll i världen och människor med funktionshinder har ett svårt och begränsande vardagsliv på grund av sitt funktionshinder. Vi är därför glada över vårt samarbete med utvalda organisationer och stiftelser som bedriver hjälpverksamhet i andra delar av världen. Vi kastar ingenting som vi ser kan få nytt liv någon annanstans. Vi skänker bland annat rullstolar, gånghjälpmedel och sängar. Vi samarbetar med xx och xx.

Målmedvetet miljöarbete

Hela Sodexo arbetar efter vår interna hållbarhetsplan Better Tomorrow Plan. Den syftar bland annat till att minska negativ miljöpåverkan inom varje verksamhetsområde. Att källsortera är en självklarhet. Vi har lastbilar som körs på biogas och försöker hitta transportfordon som drivs på alternativa bränslen. Vi mäter koldioxidutsläpp från bilarna så att våra chaufförer kan se om de kör enligt den utbildning som de fått i ECO-driving.


För mer information om vår hjälpmedelsverksamhet, kontakta:
Lena Jansson, Distriktschef
Telefon 08-5788 5320
lenaA.jansson@sodexo.com

Sodexo Meetings & Events

Sodexo Meetings & Events

Inom Sodexo Meetings & Events finns erfarenhet och expertis som sträcker sig från stora internationella evenemang till mindre arbetsmöten och konferenser. Hos oss kan du teckna företagsavtal för möten och konferenser på våra befintliga anläggningar, eller ingå partnerskap med oss kring drift av fullserviceanläggningar.