Säkerhet

room surveillanceVäl genomarbetade säkerhetsrutiner ger en trygg arbetsplats. Det kan handla om förebyggande åtgärder men även hjälp i akuta situationer som hjärtstopp och inbrott.

 

 

 

 

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhetsområdet:

  • Stationär bevakning och ronderingsbevakning

  • Larmhantering

  • Skalskydd

  • Stöldskyddsförebyggande åtgärder

  • Systematiskt brandskyddsarbete

  • Utpasseringskontroller

  • Behörighetsadministration (nyckel- och korthantering)

Effektiva verksamheter - alla tjänster

-

Lokaloptimering

Genom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö.

Möten och konferens

Vi tar hand om grundförutsättningarna för att mötet eller konferensen ska lyckas – fungerande teknik, logistik och god mat.

Post och godshantering

Genom att låta oss hantera hela flödet av in- och utgående försändelser säkerställer du en säker och smidig hantering av post och gods.

Säkerhet

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhet som bidrar till genomarbetade säkerhetsrutiner och en tryggare arbetsplats.

Vaktmästeri

Samordning av servicefunktioner, rutiner och god beredskap bidrar till effektivare flöde i verksamheten.

Växel och Reception

ServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen.

Distribution

Vi kan ta ansvar för hela kedjan i logistiken och har full kontroll på varuflödet och dina leveranser. 

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.