Sodexo Serviceportal

Sodexo ServiceportalFunktionsanpassade systemstöd och tekniska innovationer är avgörande i säkerställandet av effektiv och framgångsrik ledning, utveckling och samordning av service. Sodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

 

 

Samordning är effektivitet
Vår serviceportal är speciellt utvecklad för att leverera en flexibel och effektiv service till dig och dina medarbetare. Den ger möjlighet till självbetjäning vid beställningar, förenklade bokningar, skapande av rapporter, och mycket mer.  Samtidigt utgör serviceportalen ett viktigt arbetsredskap för Sodexos driftspersonal.

Sodexo Serviceportal säkerställer att alla viktiga servicefunktioner fungerar tillfredsställande. Detta bidrar inte bara till en effektivare verksamhet, utan även till nöjdare medarbetare som på ett enklare sätt kan effektivisera sina arbetsprocesser.

Systemlösning för effektiv informationshantering - alla tjänster

-

Sodexo Serviceportal

Sodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

Quality of Life Services

Sodexo loga tagline

Livskvalitet är en viktig faktor för välmående, samhällsutveckling samt företags och organisationers förmåga att prestera.

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.