Specialstädning

hospital cleaning serviceBrister i underhåll och rengöring kan få stora konsekvenser för din verksamhet. I värsta fall kan det stoppa den. Du kan undvika obehagliga överraskningar och oväntade kostnader genom att låta oss kontrollera din lokal, byggnad eller verksamhet. 

Vi har mångårig erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen. Vi arbetar proaktivt men rycker även ut i akuta lägen.

Exempel på våra tjänster inom specialstädning:

  • Golvvård

  • Mögelsanering

  • Rengöring av golv-, tak- och väggytor

  • Rengöring av kyl- och frysrum

  • Desinfektion

  • Höghöjdsjobb

  • Förebyggande klotterskydd

Rena och hygieniska lokaler - alla tjänster

-

Städning

Vi har mångårig erfarenhet och stor kunskap kring städuppdrag inom hälso- och sjukvården. Professionellt utförda städtjänster minimerar smittrisker mellan anhöriga, vårdpersonal och patient.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

Certifierade och auktoriserade

Sodexo är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt Auktoriserat Serviceföretag genom Almega städföretagen. Det säkerställer att vi har gemensamma arbetssätt oavsett distans till vår kunds verksamhet.

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.