Teknisk service och underhåll

boiler room maintenanceDriftkostnaden för en fastighet är den största kostnaden över tid. Med oss som samarbetspartner får du tillgång till våra specialister inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik. På så sätt minimerar du risken för kostsamma överraskningar.

För att minska risken för akuta fel erbjuder vi ett förebyggande underhåll genom att vi tillsammans tecknar ett serviceavtal på överenskommen anläggning och installation. När fel behöver åtgärdas finns vår kundtjänst till hands med beredskap dygnet runt.

 

Vi erbjuder:

  • Luftbehandlingsinstallationer

  • Kylinstallationer

  • Livsmedelskyla: Vi hanterar såväl konventionella  kylsystem som CO2 och Propan.

  • Värmepumpsinstallationer.

  • Värmeundercentraler

  • Styr- och reglerinstallationer

En väl fungerande fastighet - alla tjänster

-

Driftövervakning

Från vår driftcentral kan vi effektivt styra övervakningen av din fastighets system och energiflöden.

Fastighetsförvaltning

Med en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning skapar vi bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

Teknisk service och underhåll

Med oss som samarbetspartner får du tillgång till våra specialister inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik.

Projektering och entreprenader

När det är dags att utveckla din fastighet tar vi fram beslutsunderlag och genomför ny- och ombyggnation av tekniska installationer.

Energioptimering

Vi har lång erfarenhet av att analysera och ta fram förslag på energilösningar som sparar kostnader på lång sikt.

Asset Management

Så bygger vi långsiktiga och strategiska partnerskap genom Asset Management.

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.

Affärslösningen för fastighetsägare

Inside 120x100Inside by Sodexo är vårt koncept för kontorsbyggnader och företagsparker. Genom Inside presenterar vi en affärsmodell för integration med olika typer av arbetsplatslösningar där miljö, tjänster och processer samverkar och bidrar till att företaget utvecklas och blir lönsamma.