Växel och reception

hospital admission serviceServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen. Det handlar inte bara om att kostnadseffektivisera verksamheten och optimera administrationen, utan också om nöjdare medarbetare som får snabb service med hög kvalitet.

ServiceCenter tar hand om inkommande ärenden och felanmälningar och slussar dem vidare till rätt person i rätt tid. Genom ett enda mejl, telefonsamtal eller via vår serviceportal når du alla överenskomna tjänster. Via vårt rapporteringssystem får du löpande statistikrapporter.

Effektiva verksamheter - alla tjänster

-

Lokaloptimering

Genom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö.

Möten och konferens

Vi tar hand om grundförutsättningarna för att mötet eller konferensen ska lyckas – fungerande teknik, logistik och god mat.

Post och godshantering

Genom att låta oss hantera hela flödet av in- och utgående försändelser säkerställer du en säker och smidig hantering av post och gods.

Säkerhet

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhet som bidrar till genomarbetade säkerhetsrutiner och en tryggare arbetsplats.

Vaktmästeri

Samordning av servicefunktioner, rutiner och god beredskap bidrar till effektivare flöde i verksamheten.

Växel och Reception

ServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen.

Distribution

Vi kan ta ansvar för hela kedjan i logistiken och har full kontroll på varuflödet och dina leveranser. 

Sodexo Serviceportal

ServiceportalenSodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

Så arbetar vi med material och avfall

avfall95 % av vårt avfall består av organiskt avfall och förpackningsmaterial. Därför prioriterar vi initiativ för återvinning av dessa typer av avfall.