Specialstädning

bio cleaningBrister i underhåll och rengöring kan få stora konsekvenser för din verksamhet. I värsta fall kan det stoppa den. Du kan undvika obehagliga överraskningar och oväntade kostnader genom att låta oss kontrollera din lokal, byggnad eller verksamhet. 

Vi har mångårig erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen. Vi arbetar proaktivt men rycker även ut i akuta lägen.

Exempel på våra tjänster inom specialstädning:

  • Golvvård

  • Mögelsanering

  • Rengöring av golv-, tak- och väggytor

  • Höghöjdsjobb

  • Förebyggande klotterskydd

Läs mer om vårt erbjudande inom städtjänster

Rena och trivsamma lokaler - alla tjänster

-

Städning

Professionellt utförda städtjänster skapar en trivsam och hygienisk miljö där risker för smittspridning minimeras.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

Certifierade och auktoriserade

Sodexo är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt Auktoriserat Serviceföretag genom Almega städföretagen. Det säkerställer att vi har gemensamma arbetssätt oavsett distans till vår kunds verksamhet.