Vaktmästeri

Sodexo mail service2Våra hustekniker kan hjälpa till med allt från krånglande kopieringsmaskiner till VVS-arbeten. Ett vaktmästeri med väl inarbetade rutiner och god beredskap är en garant för en väl fungerande arbetsplats utan onödiga irritationsmoment.

Vi erbjuder all kringservice som är kopplad till din arbetsplats som till exempel: Hantering av post och gods, monterings-, justerings- och underhållsarbeten både exteriört och interiört. I viss mån även el- och VVS-arbeten. Genom kontinuerlig rondering och kontroll av fastighet och inventarier minimeras risken för att allvarliga och tidsödande problem uppstår.

Miljö
Inom alla våra tjänsteområden finns en plan och mål för hur vi kan minska våra tjänsters eventuella miljöpåverkan. Vi kallar vår långsiktiga hållbarhetsplan för Better Tomorrow Plan. Tillsammans med kunder och partners jobbar vi fram miljövänliga alternativ. Det kan handla om att spara energi, sopsortera, minska transporter och välja miljövänliga produkter.

En effektiv arbetsplats - alla tjänster

-

Lokaloptimering

Genom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö.

Möten och konferens

Vi tar hand om grundförutsättningarna för att mötet eller konferensen ska lyckas – fungerande teknik, logistik och god mat.

Post och godshantering

Genom att låta oss hantera hela flödet av in- och utgående försändelser säkerställer du en säker och smidig hantering av post och gods.

Säkerhet

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhet som bidrar till genomarbetade säkerhetsrutiner och en tryggare arbetsplats.

Vaktmästeri

Ett vaktmästeri med väl inarbetade rutiner och god beredskap är en garant för en väl fungerande arbetsplats utan onödiga irritationsmoment.

Växel och Reception

ServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen.

Sodexo Serviceportal

ServiceportalenSodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

Lokaloptimering

Lokaloptimering

Med våra tjänster inom lokaloptimering ser vi till att ditt företag utnyttjar befintliga lokaler effektivare.