Hälsa och välbefinnande

En hälsosam livsstil handlar om en helhetssyn: sunda matvanor och regelbunden motion är viktigt för välbefinnandet.
Genom våra tjänster på skolor, sjukhus, arbetsplatser och äldreboenden uppmuntrar vi till en balanserad livsstil.

Quality of Life Dimension - Health & Wellbeing (infographic)

 

Vidare fördjupning

Vi är övertygande om att det finns en direkt koppling mellan vad man stoppar i sig och hur man presterar. Studier visar att goda matvanor kan öka uppmärksamhetsförmågan, förbättra minnet och stärka välbefinnandet. Exempelvis har studenter med god kosthållning 41 procents mindre risk att prestera dåligt i skolan. För att uppmuntra till balanserade måltider kombinerar vi goda smaker med näringsriktighet i vårt utbud.

Uppmuntran till fysisk aktivitet och motverkan av stillasittande kan också påverka hälsa och produktivitet. Forskning visar att sjukfrånvaron kan minska med 45 procent inom organisationer som subventionerar anställdas gymmedlemskap, erbjuder hälsovägledning eller helt enkel uppmuntrar medarbetarna till promenader eller deltagande i hälsoprogram.
Framåtblickande företag och skolor erbjuder till och med vilorum för återhämtning eller träning i mindfulness för bibehållet fokus.

Ibland behövs vägledning från kunniga experter för att lyckas nå uppsatta mål. Vi kan erbjuda detta via våra tjänster, exempelvis genom våra dietister och nutritionister, som utformar näringsberäknade måltidsalternativ.
 

Läs mer i Quality of Life Observer.

SEX DIMENSIONER AV LIVSKVALITET

Genom omfattande forskning och femtio års erfarenhet har Sodexo identifierat sex dimensioner av livskvalitet som vår service påverkar.

Enkelt & Effektivt Hälsa & Välbefinnande Personlig utveckling Fysisk miljö Uppskattning Socialt samspel