Personlig utveckling

Bättre livskvalitet kan ta sin början i en kurs, i möjligheten att lära sig något nytt eller utveckla sin expertis inom ett område. Att kunna bredda sin kompetens skapar möjligheter till att nå personliga mål, oavsett om det rör sig om utveckling inom en redan inslagen bana eller om att ta en helt ny riktning.

Våra tjänster bidrar på en rad olika sätt till människors utveckling. Det kan röra sig om medarbetare som ämnar klättra på karriärstegen, äldre som vill hålla hjärnan i trim eller intagna som hoppas kunna börja om på nytt med sina liv efter tid på anstalt.

Quality of Life Dimension - Personal growth (infographic)

 

Vidare fördjupning
  

Ökad tillgång till kunskap kan öppna dörrar till framtida framgång. Studier visar att 78 procent av de medarbetare som erbjuds vidareutbildning känner att det förbättrar deras prestation.

Studenters personliga utveckling kan börja med praktikplatser och jobb som skapar broar mellan utbildning och yrkesliv.

Sodexos erfarenhet från uppdrag i fängelser runt om i världen, visar att intagna som får möjlighet att lära sig nya saker under frihetsberövandet har 28 procents högre sannolikhet att få ett arbete efter avtjänat straff.

 

Läs mer på Quality of Life Observer.

SEX DIMENSIONER AV LIVSKVALITET

Genom omfattande forskning och femtio års erfarenhet har Sodexo identifierat sex dimensioner av livskvalitet som vår service påverkar.

Enkelt & Effektivt Hälsa & Välbefinnande Personlig utveckling Fysisk miljö Uppskattning Socialt samspel