Fysisk miljö

Vår känsla av trygghet, trivsel och livskvalitet påverkas avsevärt av de platser där vi lever, arbetar, studerar och får vård. Faktum är att forskare har kunnat peka ut vissa nyckelfaktorer för livskvalitet – från ljussättningen i ett rum till luften vi andas och underhållet av den omgivande miljön.

Quality of Life Dimension - Physical Environnement (infographic)

 

Vidare fördjupning

Ett klassrums utformning och planlösning – från färgen på väggarna till möbleringen – kan ha en 25-procentig påverkan på universitetsstudenters akademiska prestationer. Studier visar att optimal rumstemperatur på arbetsplatser minskar mängden misstag med 44 procent. Även enkla förbättringar, som att öka antalet växter eller mängden dagsljus, har visat sig kunna sänka blodtrycket och öka medarbetarnas välmående och produktivitet.

Den höga standarden på våra underhålls- och städtjänster mynnar ut i högre säkerhet inom hälsosektorn och på otillgängliga platser, såsom oljeplattformar och gruvor i öknen. Inom vården kan ändamålsenliga städprotokoll förebygga 20 till 30 procent av de dödsfall som orkas av infektioner som uppstått under sjukhusvården.Vid verksamhet på plattformar till havs kan ökad kunskap om lämpliga säkerhetsprotokoll minska risken för skador och dödsfall.

En sund fysisk miljö kräver även inslag av hållbarhet. Vi hjälper våra kunder att minska sin avfallsmängd och sitt koldioxidavtryck samt uppmuntrar dem till att samarbeta med lokala, hållbara leverantörer. Med dessa aspekter i åtanke skräddarsyr vi våra tjänster för att uppfylla varje kunds specifika behov.

 

Läs mer i Quality of Life Observer.

SEX DIMENSIONER AV LIVSKVALITET

Genom omfattande forskning och femtio års erfarenhet har Sodexo identifierat sex dimensioner av livskvalitet som vår service påverkar.

Enkelt & Effektivt Hälsa & Välbefinnande Personlig utveckling Fysisk miljö Uppskattning Socialt samspel