Uppskattning

Uppskattning kan vara motivationshöjande på många olika sätt. Vi har sett hur anställda som belönas för väl utfört arbete blir mer hängivna och presterar betydligt bättre. Faktum är att 81 procent av medarbetarna jobbar hårdare när deras överordnade visar uppskattning för insatsen.

Quality of Life Dimension - Recognition (infographic)

 

Vidare fördjupning

Hur uppmärksammar man bäst andras hårda arbete? Framgången hänger helt och hållet på sättet för visad uppskattning, om det verkligen får medarbetaren att känna sig värdefull och respekterad för sin prestation. Studier visar att universitetslärare som känner sig högt värderade också påverkar resultatet i utbildningssystemet runt omkring positivt.

På otillgängliga arbetsplatser, såsom oljeplattformar och gruvor, har antalet olycksfall kunnat minskas tack vare initiativ som belönar medarbetare som gör varaktiga förbättringar av sitt säkerhetsbeteende.
Oavsett arbetsplats är det bästa sättet för visad uppskattning det som låter mottagaren själv välja belöning utifrån intressen och behov.

 

Läs mer i Quality of Life Observer.

SEX DIMENSIONER AV LIVSKVALITET

Genom omfattande forskning och femtio års erfarenhet har Sodexo identifierat sex dimensioner av livskvalitet som vår service påverkar.

Enkelt & Effektivt Hälsa & Välbefinnande Personlig utveckling Fysisk miljö Uppskattning Socialt samspel