Socialt samspel

En känsla av ensamhet kan uppstå när man är långt hemifrån; på otillgängliga platser, såsom oljeplattformar och gruvor, eller på äldreboenden. Ensamhet kan emellertid också uppstå i livliga miljöer som på skolcampus eller arbetsplatser. Genom våra tjänster tar vi på en rad olika sätt hänsyn till människans inneboende behov av sällskap.

Quality of Life Dimension - Social Interaction (infographic)

 

Vidare fördjupning

I vårdsituationer kan äldres isolering brytas genom dagliga aktiviteter som högläsning eller att man i sällskap går och handlar. På äldreboenden uppger 42,1 procent av de personer som lärt känna någon av de andra boende att de lever ett gott liv – att jämföra med 20,9 procent av dem som inte känner någon av sina grannar. Främjande av gruppaktiviteter och samspel mellan de boende är därför viktigt.

Umgänge kan vara lika viktigt på arbetsplatser och i skolmiljöer.  Gemensamma fikastunder är det effektivaste sättet att främja laganda och dämpa konflikter, uppger 79 procent av de anställda. Raster är enligt 91 procent ett utmärkt tillfälle till att stärka relationen mellan kollegor. Under dessa stunder bygger många upp en känsla av gemenskap och tillhörighet. Sodexo ser det därför som en viktig uppgift att skapa välplanerade och välkomnande miljöer, där kollegor kan samlas över en kopp kaffe, på kontor och skolor.

De kulturkuponger som Sodexo erbjuder i vissa regioner tar sig an frågan om socialt umgänge ur ytterligare ett perspektiv. Tack vare passen kan anställda, som annars kanske inte skulle ha råd, ta del av exempelvis utställningar, konserter och biobesök. Lösningen ökar inte bara tillgången till kulturlivet, utan ökar även nivån av engagemang på jobbet.

 

Läs mer i Quality of Life Observer.

SEX DIMENSIONER AV LIVSKVALITET

Genom omfattande forskning och femtio års erfarenhet har Sodexo identifierat sex dimensioner av livskvalitet som vår service påverkar.

Enkelt & Effektivt Hälsa & Välbefinnande Personlig utveckling Fysisk miljö Uppskattning Socialt samspel