Bild på Hassan”Korta vägen – på handledarutbildning med Hassan Hamdan”

Akademiker med utländsk bakgrund har möjligheten att delta i en arbetsmarknadsutbildning som kallas Korta Vägen. Hassan Hamdan kom till Sverige för cirka sex år sedan, fick praktikplats och jobb via Korta Vägen vid Stockholms universitet. Idag jobbar Hassan som Financial Planning & Analysis (FP&A) Manager och Nordic Reporting Regional Support på Sodexo, där han även handleder praktikanter.

Hassan är idag ambassadör för just Korta Vägen vid Stockholms universitet och deltar i workshops för att berätta om sin resa, samt ge feedback till företag som strävar efter att delta i Korta Vägen.

Första raden på CV:t – Handledning på mångkulturell arbetsplats
Korta vägen vid Stockholms universitet, i samarbete med projektet Första raden på CV:t, bjöd in Hassan till deras handledarutbildning i december för att berätta om de aspekter av handledningen han känner är viktigast, både från praktikantens och från handledarens perspektiv.

Fyra statliga företag med möjlighet att erbjuda praktikplatser på sina huvudkontor i Stockholm närvarade: Systembolaget, Vattenfall, Apoteket och Bilprovningen.

Hassan tog tillfället i akt och underströk ett flertal punkter, exempelvis vikten av att stärka självförtroendet hos praktikanter, då de kan känna sig språkmässigt otillräckliga i ett främmande land; lyssna på praktikanternas önskemål och öppna för möjligheten att säga vad de själva tycker; se till att praktikanterna tar sig an uppgifter även utanför befattningen för att få en helhetsbild av verksamheten de arbetar i.

Hassan bidrog även med insikt i hur praktikanten själv ska agera, exempelvis gällande språkstöd, svenska traditioner och arbetskulturer. Hassan berättar här om ett personligt fall där han inte vågade luncha för att inte framstå som att han slösade arbetstid och tog därför med sig färdiga smörgåsar. Hassan medger att han tänkte fel och förstod sedan att den sociala delen, som en lunch bringar, är minst lika viktig som arbetet i sig.

– Lunch är ett bra tillfälle för att knyta kontakter som sedan kan bli praktikantens referenser när det är dags för nästa steg, säger Hassan. Känner man som jag att det är svårt med det sociala, kan man istället använda sig av sociala medier för att skapa ett nätverk, exempelvis LinkedIn.

När deltagarna på utbildningen fick ställa frågor till Hassan, undrade de bland annat över hur man bäst lär sig språket. För Hassan var det antingen genom att översätta arbetsuppgifter, vilket han gjorde på egen tid, eller genom att se svenska komediklipp på YouTube. Han blandade humor med inlärning, vilket var ett effektivt sätt att lära sig språket, enligt Hassan.

Vidare nämndes andra sätt att lära sig språket, däribland lexikon som förses av företaget med just översättningar på facktermer, eller företaget Lingio som samarbetar med Sodexo för att ta fram digitala språkkurser i app-format för att underlätta nyanländas insteg i måltids- och städbranschen.

Avslutningsvis fick Hassan frågan om vad man som praktikant ska prioritera högst; språkinlärning, arbetsuppgifter, eller den sociala aspekten. ”Visa att du kan jobbet först.” svarade Hassan. ”Även fast man har viljan att visa sina språkkunskaper på arbetsplatsen är det viktigare att få jobbet gjort.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder