Städbranschen kan kapa influensatoppar men inte utan samarbete med de som vistas i lokalerna. Städning och god hygien kompletterar varandra och kan minska spridningen av olika virus.

Sedan utbrottet av coronavirussjukdomen Covid-19 har en del av våra kunder valt att öka städfrekvensen. Ola Sarvik som är Head of Soft FM på Sodexo tycker att det är en god idé att lägga mer fokus på så kallade tag-ytor i miljöer där många människor rör sig.  Det kan till exempel vara handtag och kranar på toaletter, i pentryn och omklädningsrum. Microfiberduk och rengöringsmedel räcker långt men kan kompletteras med desinfektionsmedel på tag-ytor.

Ola Sarvik
Ola Sarvik

Vi är ett stöd till våra kunder och anpassar våra städmetoder efter deras verksamhet. Vi har kapacitet att utöka städfrekvensen för att minska risk för smittspridning. Som global aktör har vi också möjlighet att följa händelseutvecklingen i andra länder”, säger Ola Sarvik

Städning är färskvara

Ola poängterar att städning är en färskvara och att alla som vistas på arbetsplatser och i offentliga miljöer måsta ta ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det mest grundläggande är att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och undvika att peta sig i ansiktet.

”Rena händer skyddar både dig själv och andra.Om vi rengjort och desinficerat ett dörrhandtag och så kommer någon som precis hostat i handen och öppnar dörren, då spelar det ingen roll hur rent det var en minut tidigare”, säger Ola.

Aktivitetsbaserade kontor

På senare år har en del företag gått över till aktivitetsbaserade kontor där anställda delar skrivbord, tangentbord och datormus med varandra. Om möjligt kan det just nu vara en god idé att ha samma plats under hela dagen.

”Det finns fortfarande en osäkerhet kring om och hur länge coronaviruset kan överleva på ytor. Se till att det finns tvål på toaletterna och ha några hygienstationer med desinfektionsservetter i kontorslandskapet så att det blir enkelt för människor att torka av arbetsplatser som man delar med andra”, säger Ola Sarvik.

Städning i coronatider                                                                                         

Sodexo levererar tjänster till flera samhällsviktiga verksamheter och funktioner som måste fungera även vid en kris. Vi har upparbetade och stabila inköpskanaler och alla verksamheter har en plan för olika scenarier.

Ola Sarvik tror att synen på städning kommer att förändras. Det har skett ett uppvaknande. I framtiden tror han att kunderna kommer efterfråga ett städprogram anpassat för influensasäsongen.

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo