Go to content Go to the main menu Go to search

Undersökningar och rapporter

Hemarbete hösten 2020

22 december 2020

De nationella råden för att begränsa smittspridningen av Covid-19 gör att tre av tio nu jobbar hemifrån. Men hemmakontoren kommer att utgöra en betydande del av svenskarnas arbetsliv även efter pandemin. Det visar den största svenska undersökningen hittills av hur företag med fler än 50 anställda planerar för arbetslivet under och efter pandemin, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Sodexo.

Syfte och användning av undersökningen

Skaffa sig kännedom om och förståelse för hur HR-och personalchefer ser på framtiden för sitt företag, för att Sodexo/Lennox PR ska kunna uttala sig om framtiden för olika branscher.

Huvudfrågan är att skaffa sig en uppskattning (via HR-chefernas skattning) om hur många svenska löntagare som kan jobba hemifrån –också när coronakrisen släppt sitt grepp om samhället. Det är viktigt att kunna uttala sig om framtidsutsikterna för olika branscher och sektorer.

Undersökningen genomfördes mellan 25 november till 10 december 2020.

Urvalet har begränsats baserat på antalet anställda. Företag och offentliga verksamheter med färre än 50 anställda ingår inte i undersökningen. Resultaten i undersökningen är uppdelade på "mindre verksamheter" (50-199anställda) och "större verksamheter" (200 anställda eller fler).

Företag och verksamhetermed färre än 500 anställda som har en liten andel som jobbar hemma (mindre än 5%) har inte fått följdfrågorna kring vad hemarbete innebär för företaget och de anställda.

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo