I vår hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 har vi samlat en del av de aktiviteter som genomförts under året.

Hållbarhetsarbetet inom Sodexo utgår från vår globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025”. Planen är framtagen i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål och omfattar nio åtgärder som är konkreta och mätbara. Vi har ett antal mål under alla 17 huvudmålen och totalt har vi 114 delmål som vi jobbar för att uppnå.

Vi har integrerat hållbarhet i hela vår verksamhet och vår ambition är att på olika sätt bidra till kunders och medarbetares livskvalitet genom att ta vårt arbetsgivaransvar, erbjuda hållbara och trygga lösningar som en del av vårt serviceerbjudande, utveckla nya, innovativa, specialanpassade tjänster som möter efterfrågan och behov i ”det nya normala”. Vår strävan är att kunna bidra och på ett konstruktivt sätt stötta våra kunder och partners, att arbeta på ett mer hållbart sätt så att de kan nå sina hållbarhetsmål. På så vis kan vi tillsammans nå FNs 17 övergripande mål.

Här är några exempel på det vi har bidragit med under det gångna verksamhetsåret:

  • Vi har lanserat servicemodulen Rise with Sodexo och tjänsten Safety Ambassador, som hjälper organisationer med övergången till ”det nya normala” och främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö både hemma och på kontoret.
  • Vi lanserade ett nordiskt stödprogram som var aktivt under maj-augusti, för att stödja de medarbetare som drabbades hårdast under coronapandemin.
  • För att förbättra och samordna arbetet med interna revisioner inom Sodexo i Norden, har vi gått över till att använda ett digitalt revisionsverktyg.
  • Vi har lanserat en ny nordisk kvalitetsutbildning som ger deltagarna verktyg för processtänkande och förbättrar deras förståelse för Sodexos kvalitetssystem.
  • Vi har lanserat ”Mitt Sodexo” - en ny webbplats som är tillgänglig för alla som arbetar på Sodexo, men som främst riktar sig till medarbetare i driften som saknar tillgång till vårt intranät Sodexo_Net.
  • Vi har ökat vårt utbud av växtbaserade, hälsosamma rätter som är mindre skadliga för klimatet och miljön. I Future 50-projektet har vi i Sverige utvecklat 15 nya rätter och totalt 51 nya rätter har tagits fram för vårt måltidskoncept EAT.
  • I samarbete med oss på Sodexo har utbildningsföretaget AcadeMedia tagit fram en digital tjänst, en app för matulämning, som används av gymnasieelever i Solna.
  • För att säkerställa tillräcklig bemanning på sjukhusen under coronapandemin, har vi utbildat medarbetare som vanligtvis jobbar som städare inom transport- och företagssektorn till städning inom hälso- och sjukvård.
  • Vi har anslutit oss till nationella överenskommelsen ”Samarbete för minskat matsvinn, där aktörer inom livsmedels- och måltidsbranschen, tillsammans arbetar för att minska matsvinnet.

 

Vi du läsa någon av våra tidigare rapporter, så hittar du dem här:

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder