Go to content Go to the main menu Go to search

Nyheter

Läs vår hållbarhetsrapport för 2019

22 januari 2020

I vår hållbarhetsrapport för 2019 kan du läsa om de aktiviteter vi genomfört under verksamhetsåret 2019, för att bidra till en mer hållbar framtid.

Det nordiska hållbarhetsarbetet utgår från Sodexos globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025”. Planen är framtagen i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål och omfattar nio åtgärder som är konkreta och mätbara. Vi har ett antal mål under alla 17 huvudmålen och totalt har vi 114 delmål som vi ska jobba för att uppnå.

Med verksamhet i 67 länder har Sodexo möjlighet att göra stor skillnad i världen och bidra till att vi når FN:s hållbarhetsmål. Vår hållbarhetsrapport är ett bevis på att vi även bidrar till hållbar utveckling i Norden och lokalt i Sverige. Här är några exempel på det vi har bidragit med under det gångna verksamhetsåret:

  • Sodexo Norden har kvalitetssäkrat arbetsmiljön genom att certifieras enligt  ISO 45001 – en certifiering som fokuserar på både säkerhet och hälsa.
  • Vi har implementerat en nordisk policy för obetald ledighet för att erbjuda våra medarbetare större flexibilitet när det gäller perioder av obetald ledighet och för att stärka Sodexo som en attraktiv arbetsgivare.
  • Vi har lanserat en ny nordisk miljöutbildning där vi går igenom både miljömässiga utmaningar och lösningar.
  • Vi använder Klimatos enkla klimatmärkning hos flera av våra företagskunder. Den hjälper oss att producera och våra restauranggäster att välja klimatvänliga måltider och produkter.
  • Vi har lanserat ett nytt måltidskoncept kallat EAT som har fokus på goda och nyttiga lunchrätter, minimalt matsvinn och miljövänliga förpackningar.
  • Vi har åtagit oss att fasa ut engångsplast i Norden. Vårt mål är att eliminera engångsplaster i Norden och ersätta dem med mer hållbara och miljövänliga alternativ.
  • Vi har introducerat Sodexos volontär-program, som erbjuder alla  medarbetare en betald dag per år för att arbeta i en volontär-organisation.
  • Vi har introducerat globala initiativet jobbskuggning vars syfte är att ge kvinnor och män en introduktion till karriärer, som de annars inte skulle ha i åtanke.
  • En del av våra uppdrag har räddat mat och minskat sitt matsvinn, genom att sälja överbliven mat via Karma-appen.

Vi har ett ansvar för våra medarbetare, kunder och världen vi lever i. Vår dagliga ambition är att på olika sätt bidra till kunders och medarbetares livskvalitet. Vi tar vårt arbetsgivaransvar, utvecklar våra tjänster och hjälper våra kunder och samhället att bli mer hållbart. Sodexos globala hållbarhetsplan Better Tomorrow 2025 omfattar alla FN:s hållbarhetsmål, och i vår hållbarhetsrapport för 2019 berättar vi vad vi har bidragit med i Norden och Sverige för en bättre morgondag, i samarbete med våra kunder och partners. Vi hoppas att vårt arbete och hållbarhetsrapporten ska inspirera dig och andra och bidra till ökad samverkan”, säger Peter Mellin, VD Sodexo AB.

 

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo