I vår hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021 har vi samlat en del av de hållbarhetsrelaterade aktiviteter som genomförts under året.

Hållbarhetsarbetet inom Sodexo utgår från vår globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025”. Planen är framtagen i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål och omfattar nio åtgärder som är konkreta och mätbara. Vi har ett antal mål kopplade till de 17 huvudmålen och vi jobbar för att uppnå totalt 330 nyckeltal inom ramen för vår årliga hållbarhetsrapportering.                                      

Vi har integrerat hållbarhet i hela vår verksamhet och vår ambition är att på olika sätt bidra till kunders och medarbetares livskvalitet genom att ta vårt arbetsgivaransvar, erbjuda hållbara och trygga lösningar samt innovativa och specialanpassade tjänster som en del av vårt serviceerbjudande Våra medarbetares hållbarhetsengagemang främjar miljön och samhället och bidrar till bättre lönsamhet, samtidigt som vi stöttar våra kunders och partners hållbarhetsarbete och bidrar till att de kan nå sina hållbarhetsmål.

Här är några exempel på hållbarhetsrelaterade aktiviteter som vi genomfört under verksamhetsåret 2021:

  • Kantar/Sifo och Novus genomförde ett antal arbetslivsundersökningar på uppdrag av oss. Undersökningarna hjälper oss att förstå framtida behov och drivkrafter i framtidens arbetsmodeller utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Undersökningsresultaten presenterades i rapporter och vid ett par tillfällen även i samband med webbinarier med inbjudna gäster/paneldeltagare. 

  • Vi introducerade ett nytt måltidskoncept för skolor under året. Köket by Sodexo omfattar allt vi står för och som gör oss stolta. Hållbarhet är den röda tråden inom konceptet. Till och med tygerna i medarbetarnas arbetskläder har valts ut med stor omsorg och med klimatpåverkan i åtanke, eftersom kläderna tillverkas av återvunnet material.

  • Våra team inom segmentet Healthcare (Hälso- och sjukvård) började stötta vårdpersonal med vårdnära servicetjänster, och då bland annat i samband med vaccinationer mot Covid-19 på ett tiotal tillfälliga vaccinationsanläggningar.

  • Sodexo i Gävle utökade sitt samarbete med ideella organisationer som jobbar för att överbliven mat ska ätas istället för att bli matsvinn. Samarbetet med Verdandi i Gävle har pågått sedan 2010 och och under verksamhetsåret inleddes ett nytt samarbete med Matakuten som bland annat delar ut matkassar till behövande.

  • Vår kund Cytiva LIfe Sciences är en av medlemmarna i nätverket Uppsala klimatprotokoll. Under året har vårt team på Restaurang Björken hos Cytiva arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan och därigenom bidra till Uppsalas långsiktiga klimatmål. Bland annat deltog de i Uppsalas klimatvecka vecka 12 och då serverade de endast rätter med en klimatpåverkan på max 0,5 kg CO2e i restaurangen.   

  • I våras antog vi Tjänstebilsutmaningen som är en del av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. För oss innebär utmaningen att vi numera endast ska köpa eller leasa miljöbilar, och målet är att samtliga våra tjänste- och förmånsbilar ska vara fossilfria inom tre år. ​

 

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder