Go to content Go to the main menu Go to search
Bild när Sodexo får utmärkelse av Sigtuna kommun

Nyheter

Sodexo får utmärkelse av Sigtuna kommun för sitt integrationsarbete

12 oktober 2020

Sigtuna kommun har utsett servicebolaget Sodexo till vinnare av priset Social utmärkelse. Den årliga utmärkelsen syftar till att uppmärksamma och belöna ett företag som bidragit till att inkludera invånare i kommunen och samhället i stort.

Sodexo strävar efter att i samarbete med lokala verksamheter bygga en mångsidig och inkluderande kultur som bidrar till en positiv påverkan på samhället. I ett samarbete med bland annat Etableringslyftet* har ett antal nyanlända erbjudits arbete i utemiljö och uterum inom Sodexos uppdrag hos SigtunaHem.

”Det känns bra att vara med och bidra till de nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt minska risken för social isolering. Jag uppmanar andra företag att testa. De som vi har tagit emot har varit serviceinriktade och vill verkligen bidra till samhället. Etableringslyftet har varit fantastiska och månar om att det ska fungera smidigt för både arbetsgivare och arbetstagare”, säger Henrik Apell, platschef Sodexo på uppdrag av SigtunaHem.

Kommunens motivering:
”Sodexo har i sitt samarbete med Sigtunaprojektet Etableringslyftet bidragit till att nyanlända personer fått en chans att komma in på arbetsmarknaden. Sodexo har på ett engagerat och inkluderande sätt fokuserat på kompetens snarare än språkkunskaper när de tagit emot och introducerat nya medarbetare. Tack vare detta har nyanlända, som annars haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, fått en chans till egen försörjning och därmed en känsla av delaktighet i samhället.”

*Etableringslyftet är ett samverkansprojekt mellan Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner samt Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden ESF.

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo