Go to content Go to the main menu Go to search

Nyheter

Sodexo utser Ulf Wretskog till Region Chair Nordics och Peter Mellin till Country President Sweden

30 september 2019

Ulf Wretskog tar över rollen som Region Chair Sodexo Nordics och Peter Mellin blir Country President Sodexo Sweden, tillika VD Sodexo AB, efter Azita Shariati. Dessa tunga utnämningar träder i kraft den 1 oktober, 2019.

Ulf Wretskog utses till Region Chair Sodexo Nordics i kombination med sin nuvarande roll som CEO Corporate Services, en roll som han haft sedan han startade på Sodexo i maj 2019. Ulf Wretskog har 25 års erfarenhet från internationellt ledarskap inom Facility Management, Bygg & Fastighet och Smart Buildings. Med sin senioritet, erfarenheter från marknaden och sina ledaregenskaper kommer Ulf leda Sodexo till ökad tillväxt inom både segmentet Corporate Services och inom den nordiska verksamheten som helhet. 

Peter Mellin utses till Country President Sodexo Sweden och fortsätter också i sin nuvarande roll som SVP & Director Service Operations Nordics. Sedan 2015 leder Peter denna nordiska funktion som ger viktigt stöd och expertis till verksamheten när det gäller utveckling av innovativa lösningar. Peter Mellin har en gedigen bakgrund inom Facility Management och har arbetat på Sodexo sedan 2013. I sin roll som Country President Sodexo Sweden kommer han att bygga vidare på företagets starka marknadsposition och fortsätta driva tillväxt inom Integrated Facility Management, IFM.

”Jag ser fram emot att utöka våra integrerade servicetjänster som bidrar till bättre livskvalitet för kunder och konsumenter. Vi tillför våra kunder värde, avkastning på investeringar och förbättrar produktiviteten genom innovativa lösningar. Efter fyra månader i företaget är jag mycket imponerad av Sodexokulturen, den serviceanda och professionalism som finns i våra team och det genuina engagemang som finns för att göra en verklig skillnad inom Corporate Responsibility”, säger Ulf Wretskog ny Region Chair Sodexo Nordics.

Ulf Wretskog och Peter Mellin tillträder sina nya roller den 1 oktober. Azita Shariati jobbar sin sista dag på Sodexo den 11 oktober.

Kontakt
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo