Serviceleverantören Sodexo får fortsatt förtroende att vara en del av vården i Region Östergötland. Ett nytt avtal träder i kraft 2023-11-01 och omfattar tjänster kring lagerföring och distribution av över 5000 artiklar till verksamheter inom främst sjukvård och äldreomsorg.

Sodexo har byggt upp och ansvarat för Region Östergötlands centrallager sedan 2016. Våren 2022 utökades lagerytan med 2000 kvm och mäter nu 6000 kvm. Detta för att kunna lagra större volymer och därmed minska sårbarheten i ett läge där händelser i omvärlden försenar eller stoppar leveranser av livsnödvändiga sjukvårdsartiklar.

“Vi har byggt upp en verksamhet med hög leveransprecision och servicegrad i samarbete med Region Östergötland som vi är mycket stolta över. Vi har en optimerad process runt materialförsörjningen som innebär leverans av rätt produkt i rätt tid så att sjukhus och äldreomsorg kan bedriva en patientsäker och kvalificerad vård”, säger Håkan Ahnstedt, platschef Sodexo AB.

Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till tre års förlängning och sysselsätter cirka 30 personer.

 

Kontakt

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo AB
Telefon: +46 765 02 5963
e-post: eva.kristensson@sodexo.com 
Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder