Sodexo är huvudpartner till Hjälpmedelsriksdagen, ett nationellt möte som arrangeras som en fristående konferens parallellt med Nordens ledande eHälsomöte Vitalis. Sodexo kommer att delta i paneler och möten för att berätta om hur privata aktörer kan bidra till en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

”Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter från 20 år inom hjälpmedelsservice och lyfta fram olika fördelar med att upphandla hjälpmedelstjänster. Vi kommer också ge exempel på hur vi samarbetar med andra företag och patientorganisationer för att utveckla tjänster och produkter. Innovation och utveckling som på sikt kommer till nytta för både våra kunder och de som är i behov av olika hjälpmedel”, Joachim Hilding, affärsområdeschef Sodexo AB.

Hjälpmedelsriksdagen genomförs den 23 maj. Joachim Hilding deltar i paneldebatten:

 ”Hälsoekonomi, nyttokalkyler och innovation”

Tisdag 23 maj kl14:50 - 15:35

Sodexo är också en av utställarna på Vitalis, Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Mässan pågår 23-25 maj och samlar representanter ifrån kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri.

Läs mer om vårt deltagande på Vitalis-mässan på sidan "Verktyg för välfärden".

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder