Go to content Go to the main menu Go to search

Nyheter

Sodexo lanserar stödprogram för medarbetare i driften med anledning av COVID-19-krisen

29 april 2020

Sodexo visar prov på fortsatt engagemang för sina kunder, konsumenter och medarbetare, när det gäller att bekämpa de hälsomässiga, ekonomiska och sociala följderna av COVID-19.

Vi är extremt stolta över våra medarbetare som gör ett utmärkt jobb, ofta under svåra omständigheter och på utsatta platser inom driften. Vi är också fullt medvetna om hur medarbetare påverkas av korttidspermitteringar på grund av denna kris. För att visa uppskattning för det engagemang och den professionalism som finns bland våra medarbetare i driften, lanserar vi nu ett nordiskt stödprogram som en fortsättning på Sodexokoncernens globala stödprogram som nyligen lanserats. Det globala stödprogrammet omfattar 30 miljoner euro, som kommer från att Sodexos 200 högsta chefer världen över har avstått från en del av sin ersättning för att stödja programmet.

Vi har infört strikta skyddsåtgärder för att våra medarbetare i driften ska kunna leverera viktiga och samhällskritiska tjänster i form av måltider, städning samt tjänster för att förebygga infektioner. Samtidigt hjälper vi kunder inom hela Norden att driva sina verksamheter, och anpassar tjänster för att minimera effekterna av COVID-19-utbrottet. För att stödja våra kunders behov, implementerar vi olika innovativa nya lösningar för att tjänster ska kunna levereras på ett säkert sätt.

Sodexos nordiska stödprogram finansieras av de 47 högsta ledarna i Norden, som avstår från en del av sin ersättning under detta räkenskapsår. Stödet kommer att uppgå till 1 miljon euro och riktar sig till de medarbetare inom driften som utför sina jobb i de mest utsatta miljöerna och de medarbetare som så småningom återvänder till jobbet på våra allra mest kritiska uppdrag, när verksamheterna kommer igång igen efter att ha varit nedstängda under en tid.

Genom Sodexos nordiska stödprogram vill ledningen uttrycka sin djupa uppskattning till medarbetarna inom driften och bidra till att lindra en del av den ekonomiska, sociala och mentala stress som den här aldrig tidigare upplevda krisen för med sig. Initiativet speglar Sodexos grundläggande värderingar laganda, serviceanda och utveckling.

Alla Sodexomedarbetare har också möjlighet att skänka pengar till vår globala donationsfond Stop Hunger, som ett ytterligare bidrag till de som behöver det mest. www.stop-hunger.org

Sodexo Nordics Region Chair, Ulf Wretskog
"Under dessa extremt utmanande tider stärks vi av det förtroende vi får från våra kunder att leverera viktiga tjänster genom våra engagerade medarbetare. Mina diskussioner med de högsta ledarna i Norden om att avstå från en del av ersättningen, har upplevts som ett mycket positivt initiativ. Att vara en nyckelpartner för våra kunder och en ansvarsfull arbetsgivare under denna extraordinära kris är något vi är mycket stolta över.”

VD Sodexo AB, Peter Mellin
”Våra affärssegment påverkas olika, men tack vare starka samarbeten skapar vi innovativa lösningar för samhällskritiska funktioner. Vi skapar till exempel alternativa lösningar för skolluncher, vi utbildar flygstädare för att stödja kritiska funktioner inom sjukvården och vi levererar måltider till COVID-19-patienter.”

 

Kontakt
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Peter Mellin, VD Sodexo AB
Telefon: +46 8 5788 3063
E-post: peter.mellin@sodexo.com

Camilla Isaksson, SVP, Regional Director HR Services Nordics
Telefon: +46 8 57 88 41 49
E-post: camilla.isaksson@sodexo.com

 

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo