Genom att ta bort engångsplaster i form av påsar, sugrör, tallrikar och bestick uppfyller vi kraven i den kommande europeiska lagstiftningen och mer därtill. Detta markerar en betydande milstolpe i Sodexos åtagande att prioritera alternativ till engångsplaster inom verksamheten.

Sodexo har ersatt engångsplaster i form av take away-påsar, sugrör, tallrikar, bestick och omrörare med motsvarande artiklar gjorda av trä-, pappers-, kartong- eller fiberbaserade material på våra uppdrag i Sverige. Det kommande EU-direktivet för engångsplaster träder i kraft den 1 juli 2021 och Sodexos plaståtagande innebär, att vi kommer att bli det största företaget inom IFM-branschen, Integrated Facility Mangament, i Europa, som uppfyller kraven i det nya direktivet och mer därtill.

”Som stor aktör inom måltidssektorn har vi ett ansvar att ta initiativ för att öka takten och hitta hållbara lösningar. Att ta bort engångsplasten är ett av stegen. Förhoppningsvis leder vårt och andra aktörers initiativ till att slentrianmässig användning av engångsplast minskar och att nya alternativ utvecklas”, säger Per Liljedahl, Miljö- och kvalitetsansvarig, Sodexo Sverige.

Sodexo kommer att minimera användningen av engångsplaster och fasar ut återstående lager med plastartiklar på berörda uppdrag i Europa. För att säkerställa fortsatt livskvalitet för människor med funktionsnedsättning, patienter på sjukhus, äldre och människor med matallergier, tillämpas riktade insatser. Med det undviker företaget oavsiktliga konsekvenser som skulle kunna uppkomma vid ett fullskaligt uteslutande av plast.

Sodexo samarbetar också med kunder, leverantörer och partners för att hitta hållbara alternativ som återvinningsbara material, bioplast samt organiskt material i vår strävan efter att eliminera material från fossila och ändliga råvaror, samt öka återvinningsgraden på våra uppdrag. När det gäller övriga plastartiklar som används på måltidsuppdragen, som exempelvis centrala behållare i köken, matlådor för take-away-mat, muggar och lock, så fortsätter Sodexo att utvärdera hållbara alternativ och samarbetar även med leverantörer kring innovativa och mer hållbara förpackningar för alla konsumenter inom detaljhandeln.

Under februari månad tecknade vi avtal med företaget Loop-it, vars digitala depositionssystem för återanvändbara muggar och matboxar hjälper till att öka miljövärdet och eliminera engångsartiklar på de uppdrag som använder sig av systemet.

Att minska vårt beroende av engångsplaster är en del av den positiva effekten av att göra affärer med Sodexo.

 

Kontakt
Per Liljedahl, Miljö- och kvalitetsansvarig, Sodexo Sverige
Telefon: +46 76 502 4055
E-post: per.liljedahl@sodexo.com

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör, Sodexo Sverige
Telefon: +46 76 502 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo